Монголын Цахим Залуучууд

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Цахим хэлэлцүүлэг » Мэдлэг Форум » Санал Асуулга, Мэтгэлцээн » Ta ямар одийг дэмждэг вэ (Санал асуулга туршилт)
Ta ямар одийг дэмждэг вэ
Ta ямар одийг дэмждэг вэ
1.1. КАКА[ 5 ][41.67%]
2.2. Rooney[ 5 ][41.67%]
3.3. R.Van Persie[ 2 ][16.67%]
4.4. Van Nistelrooy[ 0 ][0.00%]
Answers total: 12
mnm_norovooÄàòà: Лхавга, 2011-09-21, 7:30 PM | Ñîîáùåíèå # 16
Үл мартагдах дайчин
Ãðóïïà: eZaLuuS Team
Ñîîáùåíèé: 284
Íàãðàäû: 4
Ðåïóòàöèÿ: 4
Ñòàòóñ: Офлайн
rooney rooney
 
smartÄàòà: Баасан, 2011-09-23, 9:54 PM | Ñîîáùåíèå # 17
Үл мартагдах дайчин
Ãðóïïà: eZaLuuS Team
Ñîîáùåíèé: 655
Íàãðàäû: 8
Ðåïóòàöèÿ: 5
Ñòàòóñ: Офлайн
рооне рооне хахө
 
Цахим хэлэлцүүлэг » Мэдлэг Форум » Санал Асуулга, Мэтгэлцээн » Ta ямар одийг дэмждэг вэ (Санал асуулга туршилт)
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:

EzAluuS.uCoZ.CoM - Монголын Цахим Залуучууд