Монголын Цахим Залуучууд

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Цахим хэлэлцүүлэг » Мэдлэг Форум » Асуулт Хариулт » computeriin shildeg brand
computeriin shildeg brand
ali ni computeriin shildeg brand ve
1.sony[ 1 ][25.00%]
2.toshiba[ 1 ][25.00%]
3.lenovo[ 0 ][0.00%]
4.gateway[ 0 ][0.00%]
5.apple[ 1 ][25.00%]
6.HP(hewlett-packard)[ 1 ][25.00%]
7.fujitsu[ 0 ][0.00%]
8.compaq[ 0 ][0.00%]
9.asus[ 0 ][0.00%]
10.hedy[ 0 ][0.00%]
Poll expiry date: Бүтэнсайн, 2021-05-02, 7:57 PM
Answers total: 4
mnm_norovooÄàòà: Пүрэв, 2011-05-05, 8:57 PM | Ñîîáùåíèå # 1
Үл мартагдах дайчин
Ãðóïïà: eZaLuuS Team
Ñîîáùåíèé: 284
Íàãðàäû: 4
Ðåïóòàöèÿ: 4
Ñòàòóñ: Офлайн
sony
toshiba
lenovo
gateway
apple
HP(hewlett-packard)
fujitsu
compaq
asus
hedy
 
Цахим хэлэлцүүлэг » Мэдлэг Форум » Асуулт Хариулт » computeriin shildeg brand
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

EzAluuS.uCoZ.CoM - Монголын Цахим Залуучууд